Σάββατο, 21 Ιουνίου 2014

June 19 & 20, 2014

black krim or carbon tomato 

This must be the Saint Pierre tomato

saint pierre 
 Black krim tomatoEvery cat has its own character. This cat is snob, picky but absolutely devoted.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου